Usługi

Usługi zapewnienia jakości i kontroli na placu budowy

J.S. Hamilton zapewnia kompleksową usługę nadzoru nad procesem konstrukcji obiektów przemysłowych. Mogą być one realizowane w formie bezpośredniego nadzoru określonych konstrukcji (np. spawalniczego lub elektrycznego) jak również jako Inżynier Kontraktu, zgodnie z krajowymi wymogami Prawa Budowlanego. W tym zakresie posiadamy doświadczenie w realizacji farm wiatrowych i fotowoltaicznych, rurociągów i innych obiektów infrastrukturalnych.