Usługi

Rodzaje usług inspekcyjnych

Nasi klienci mają potrzebę kontroli jakości i nadzorowania terminowości produkcji i dostaw urządzeń inwestycyjnych, przeznaczonych na obiekty przemysłowe „pod klucz” przez wyspecjalizowanych inspektorów technicznych.

 

Właściwa jakość urządzeń i terminowa dostawa na plac budowy są warunkami płynnej realizacji inwestycji.

 

J. S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o. zapewnia spełnienie tych warunków.

Audyty dostawców

Celem tej usługi jest audyt techniczny dostawców/poddostawców celem zapewnienia, że spełniają oni wymagania/oczekiwania klientów w zakresie możliwości produkcyjnych oraz kontroli jakości. Audyty w imieniu potencjalnych zleceniodawców są przeprowadzane przed złożeniem zamówień na produkcję.

Monitoring produkcji

JSHQS oferuje monitorowanie całego procesu produkcji lub jego krytycznych faz celem zapewnienia pełnej zgodności realizacji kontraktu zarówno od strony projektowej, jak i jakości wytwarzania, w tym przestrzegania określonych procedur i wymagań technicznych. Program monitoringu może ustalić Klient w uzgodnieniu z Wykonawcą i nami.

Udział w próbach i testach w trakcie produkcji i po jej ukończeniu

Inspektorzy JSHQS uczestniczą w próbach i testach zdefiniowanych przez klientów w planach inspekcji (ang. ITP – Inspection and Test Plan) , obejmujące:

 

 • Aktywny udział w spotkaniu otwierającym, (ang. PIM – Pre-Inspection Meeting)
 • Udział w badaniu „Hold Point” (punkt zatrzymania) – próbie w trakcie produkcji lub montażu, wymagającej bezwzględnej obecności inspektora (np. próba ciśnieniowa)
 • Udział w badaniu/próbie „Witnessed Point” (punkt świadkowania), którego celem jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem testów
 • Nadzór nad badaniami nieniszczącymi i innymi
 • Udział w próbach końcowych i badaniach odbiorowych (ang. FAT – Final Acceptance Tests)
 • Przegląd i weryfikacja dokumentacji technicznej (Quality Dossier), związanej z realizacją zamówienia, w tym wyników badań i prób wewnętrznych, certyfikatów materiałowych i innych.

Kontrola przedwysyłkowa

Kontrola przedwysyłkowa dotyczy ilości, oznakowania i opakowania elementów maszyn i urządzeń, przygotowanych do wysyłki w celu:

 

 • Weryfikacji oznakowania poszczególnych części i komponentów
 • Sprawdzenia konserwacji i opakowania transportowego
 • Zapewnienia kompletności wysyłek

Nadzór nad załadunkiem na środku transportu

JSHQS oferuje nadzór nad załadunkiem urządzeń i materiałów, zwłaszcza transportowanych drogą morską, których wielkość, ciężar lub podatność na uszkodzenia wymaga szczególnie starannego mocowania i zabezpieczenia.

Expediting

Expediting to szczegółowy nadzór nad terminowością całego procesu realizacji kontraktu – od złożenia zamówienia po dostawę na plac budowy.

 

Expediting to nie tylko informowanie klienta o problemach związanych z terminowością realizacji zamówienia, ale aktywny udział inspektora w usuwaniu potencjalnych opóźnień we współpracy z Klientem i Dostawcą.

 

Przedmiotem expeditingu mogą być następujące fazy projektu:

 

 • Opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji technicznej
 • Stan realizacji zamówień na materiały, podzespoły i usługi zewnętrzne
 • Produkcja i montaż
 • Realizacja procesu kontroli jakości
 • Usuwanie wad i usterek stwierdzonych w wyniku kontroli wewnętrznej/zewnętrznej
 • Przygotowanie do dostawy, zabezpieczenie transportu i sama wysyłka.

 

Usługi doradcze w zakresie problematyki jakości i zarządzania projektem